Bạn là người chơi lô đề mỗi ngày bạn đánh nhiều nhưng tỷ lệ thắng rất thấp thậm chí còn thua nỗ, vậy nguyên nhân là gì…Nếu bạn muốn TRÚNG TO VÀ THẮNG LỚN hãy lấy số của thanlo88.com, khẳng định 100% VÀO BỜ ngay hôm nay bạn nhé

Đề đầu đuôi mb SIÊU VÍP: 400.000đ

Số chuẩn cập nhật từ 08h0018h00 mỗi ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ tự động HIỆN RA
Lưu Ý: Để được hỗ trợ dịch vụ a/e CHÁT với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Phí lấy số: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
11-07-20
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề164
09-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt179
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề183
07-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 058
06-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt289
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7168
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7281
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề196
02-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt293
01-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5166
30-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9152
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 282
28-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1252
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 377
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 159
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8252
24-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1251
23-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt257
22-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7295
21-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2279
20-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề66
19-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3180
18-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt277
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề167
16-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5290
14-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt173
13-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt290
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0199
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3290
10-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 070
09-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 062
08-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt174
07-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9290
06-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2286
05-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt75
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề87
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0274
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2265
01-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề63
31-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 485
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6178
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 585
28-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3181
27-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt93
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5261
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1254
24-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 968
23-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1281
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề95
21-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3185
20-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5188
19-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 066
18-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5198
17-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề275
16-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 651
15-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt257
14-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề88
13-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5159
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề72
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề258
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6196
09-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 075
08-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1294
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề291
06-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề162
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7255
04-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề265
03-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt284
02-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 252
01-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6284
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0182
29-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8199
28-04-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt164
27-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6278
26-04-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề257
25-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5273
24-04-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 066
23-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề272
31-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9150
30-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2187
29-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1176
28-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9178
27-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề295
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3178
25-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt84
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 756
23-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3275
22-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 468
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề194
20-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
19-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4178
18-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
17-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt281
16-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2162
15-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1156
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề192
13-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1276
12-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề190
11-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4293
10-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4182
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề289
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề97
07-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8258
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề257
05-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt290
04-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề260
03-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề193
02-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8167
01-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3294
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề268
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 864
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 298
26-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6160
25-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề82
24-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0162
23-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4170
22-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề265
21-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 963
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 074
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9254
18-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt290
17-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 767
16-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 691
15-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề90
14-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5184
13-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề91
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4293
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề270
10-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề174
09-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt283
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề154
07-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7196
06-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 558
05-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 552
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề79
03-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề60
02-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 352
01-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề268

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *